prevencia voči dezinformáciám

a nepravdivým správam na internete

Dezinformácie, klamstvá a hoaxy majú v online priestore čoraz rafinovanejšiu podobu. Ich odhalenie si vyžaduje vysokú mieru kritického myslenia a informačnej gramotnosti.

Na týchto stránkach pripravujeme obsah zameraný na zvyšovanie povedomia o dezinformačných kampaniach a posilnenie odolnosti voči dezinformáciám, vzdelávacie materiály pre posilnenie schopnosti efektívne spracovávať informácie a bezpečne používať internet a elektronické médiá a budovanie kritického myslenia a dôvery v kvalitnú žurnalistiku.

12. január 2024

nedorozumenia

Malé kroky
k veľkým zmenám

občianske združenie

Objavujeme v ľuďoch to najlepšie

Members
0
Online Courses
0
Events
0