Kontakt

Sme tam kde nás potrebujú. V tejto modernej dobe sa s Vami vieme spojiť online kedykoľvek a kdekoľvek.

TERATA občianske združenie

IČO: 31813917
DIČ: 2021699801
Sídlo: Žltá 3937/1A, 851 07 Bratislava-Petržalka
Registračné číslo: VVS/1-900/90-20684
Registrový úrad: MV SR
Bankové spojenie: SK14 1100 0000 0029 4812 7072
vedený v Tatra banka, a.s., TATRSKBX