Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú citlivé informácie a nemôžu sa spracúvať bez právneho základu.

11. september 2022

Malé kroky
k veľkým zmenám

občianske združenie

Objavujeme v ľuďoch to najlepšie

0
Members
0
Online Courses
0
Events